Ana Sayfa İç Gündem Ülke Gündemi Dünya Gündemi Kütüphane Etkinlik Kültür -Sanat- Bilim Haber - Analiz Caferider
Küfür tek millet, Müslümanlar ayrı millet
Kasım Alcan

Kur’anın peşinden gitmeyi bırakıp, Allah kelamını peşimize taktığımız günden beri kıblemiz şaştı.

Peygamberin peşinden gitmeyi bırakıp, Allah resulünü peşimize taktığımız günden beri kıblemiz şaştı.
 
Onun Kur’anla birlikte bize emanet ettiği Ehli beytinin peşinden gitmeyi bırakıp, Allah düşmanı, din düşmanı, Kur’an düşmanı, Ehli Beyt düşmanı
Emevi anlayışın peşine düştüğümüz günden beri kıblemiz şaştı.
Ayarımız bozuldu.
 
Öyle ki bu kıble şaşması “Peygamber evladı imam Hüseyin için o bir asiydi zamanın hükümeti Yezit de asilere karşı gereğini yaptı.”  Anlayışını ortaya çıkardı.
 
Kur’an bize “Küfür tek millettir, siz onlardan olmadıkça onlar sizden asla razı olmazlar” buyurdu ama gelin görün ki onları razı ve hoşnut etmek için, onların lutfuna mazhar olmak için neler yapmadılar ve neler yapmıyorlar ki?
 
Müslüman Müslüman’ın kardeşidir, onların malı, canı, ırzı size haram kılınmıştır dendi ama gelin görün ki onların malı, canı, ırzı hiçbir anlam ifade etmiyor.
 
 Allah resulü (sav) Mekke ve Medine için  “Ey insanlar! Şeytan bu topraklarda artık itibar edilmekten ümitsiz düşmüştür. Ama siz küçük işlerinizde ona tabi olacak olursanız razı ve mesut olacaktır. Binaenaleyh, şeytana tabi olmaktan şiddetle kaçının.” Buyurdu oysa o topraklar Şeytanın yeniden mesut ve bahtiyar olduğu topraklara dönüşerek adeta şeytanın karargâhı oldu.
 
Allah’ın Peygamberi (sav) Allah indinde aylarının sayısı on ikidir ve bu aylardan dördü haram aylar olarak Kabul edilmiştir. Bu aylar şunlardır: “Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep. Ama gelin görün ki bu aylar en çok kanın döküldüğü aylar oldu.
 
Kur’anın buyurduğunda asla şüphe yoktur. Küfür milletine bakınız onların her konuda tek millet oldukları nasıl da güneş gibi ortada.
 
Kur’anı, Peygamberi,  peşine takan İslam dünyası ise param parça..
 
Allah, Kitap, Peygamber bir olun buyurdu, zalime karşı onurlu, izzetli, dik, birbirinize karşı boynu bükük olun buyurmuştu. 
 
Gelin görün ki birbirimize karşı canavar, zalime karşı boynu bükük..
***
Âlemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebi veda haccında ne buyurmuştu:
 
Bütün övgüler Allah’a mahsustur; O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret diler ve O’na döneriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden Allah’a sığınırız. Allah, kimi hi­dayet ederse onu saptıran olmaz ve kimi saptırırsa, artık onu hi­dayet eden bulunmaz. Şahadet ederim ki, Allah’tan başka bir ilah yoktur; tektir ve ortağı yoktur. (Yine) şahadet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.
 
Ey Allah’ın kulları, Allah’tan çekinmeyi size vasiyet ediyorum. Sizi, O’nun emrine itaat etmeye çağırıyor ve hayır şeyler için Allah’tan yardım diliyorum.
 
Ey insanlar, size açıklayacağım şeylere iyice kulak verin; doğrusu bilmiyorum, belki de bu yıldan sonra bu mevkide sizinle bir daha görüşemeyeceğim.
 
Ey insanlar, bu günün (hac günlerinin) ve bu şehrin (Mek-ke’nin) kutsallığını çiğnemenin haram olduğu gibi, siz Müslümanların da kan ve haysiyetleri birbirinize haramdır. (Birbirinizin kanını dökmeğe ve haysiyetini zedelemeğe hakkınız yoktur.
 
 Ey Müslümanlar! Bu mesajı size) tebliğ ettim mi? 
 
Allah’ım, sen şahit ol.
 
Yanında bir emanet bulunan kimse, emaneti sahibine iade etmelidir. Cahiliye devrindeki ribâ (faiz anlaşmaları) geçersizdir. Geçersiz kıldığım ilk ribâ da (amcam) Abbas ibn-i Abdul­muttalib’in ribasıdır. Cahiliye döneminde dökülen bütün kan davaları bitmiştir. Geçersiz kıldığım ilk kan davası ise, amcam oğlu Amir Rabia ibn-i Haris ibn-i Abdulmuttalib’in kanıdır. 
 
Kâbe’ye hizmet etmek ve hacılara su vermek hariç, bütün cahiliye âdet ve gelenekleri kaldırılmıştır. Kasıtlı adam öldürmenin kısası vardır. Şibh-i amd öldürmenin (yani öldürme kastı ol­maksızın birisine taş, baston veya benzeri bir şeyle vurarak onun ölümüne sebep olmanın) yüz deve diyeti vardır. Bundan daha fazlasını istemek, cahiliye âdet ve geleneğine uymaktır.
 
Ey insanlar, Şeytan yeryüzünde (bir ilah gibi) tapılmaktan ümidini kesmiştir ve küçük saydığınız diğer işlerde itaat olunmaya razı olmuştur.
 
Ey insanlar, "Nesi (haram ayları kendi vaktinden başka zamana ertelemek) ancak küfürde bir artıştır. Bununla kâfirler, sapıklığı daha da artırırlar. Allah’ın haram kıldığının sayısına uymak için, onu bir yıl helâl, bir yıl haram kılıyorlar."
 Zaman, dönüşü neticesinde göklerin ve yerin yaratıldığı günün biçimine ka­vuşmuştur.2 (Allah-u Teâla buyuruyor ki): "Gerçek şu ki, Allah katında ayların sayısı gökleri ve yeri yarattığından beri Allah’ın kitabında on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır."3 Üçü peş-peşedir, birisi tek; (peş-peşe olanlar) Zilka’de, Zilhicce ve Muharrem (dir). (Biri de) Cemadiy-el ahire ve Şa’ban arasında yer­alan Recep ayıdır. Acaba tebliğ ettim mi?... 
Allah’ım, Sen şahit ol.
 
Ey insanlar, kadınlarınızın sizin üzerinizde ve sizin de onların üzerinde bir takım haklarınız vardır. Sizin, onlar üzerindeki hak­larınız şunlardır: Hiç kimseyi yatağınıza sokmasınlar. (Başkalarıyla zina etmesinler.) Sevmediğiniz birisini izniniz olmadan evinize götürmesinler; fuhuş ve çirkin işlere bulaşmasınlar; eğer yaparlarsa, onlardan ayrılıp yataklarda yalnız bırakmanıza ve fazla incitmeyecek şekilde, yavaş dövmenize Allah izin vermiştir. 
Eğer o işlerden çekinip size itaat ederlerse, onların yiyeceğini, giyeceğini bili­nene (örfe) uygun olarak vermelisiniz. Onları Allah’ın emaneti olarak almış ve Allah’ın kitabının hük­müyle onları kendinize helâl etmişsinizdir. Kadınlar hakkında Allah’tan korkun ve onların hayrını isteyin.
 
Ey insanlar, “müminler ancak kardeştirler”4. Hiçbir mümine kardeşinin malı, gönül rızası olmaksızın helâl olmaz. Acaba tebliğ ettim mi? (Mesajı ulaştırdım mı?)... Allah’ım, Sen şahit ol.
Sakın benim vefatımdan sonra tekrar cahiliye devrindeki gibi küfre geri dönüp, birbirinizin boyunlarınızı vurmayasınız.
Doğrusu ben sizin aranızda öyle bir şey bıraktım ki, eğer ona sarılırsanız, hiçbir zaman sapıklığa düşmezsiniz: Allah’ın kitabı (Kur’an) ve öz soyum olan Ehl-i Beyt’im. Acaba tebliğ ettim mi?...
 Allah’ım, Sen şahit ol.
 
Ey insanlar, Rabbiniz birdir; babanız da birdir; hepiniz Adem’in soyundansınız; Adem de topraktandır. "Allah katında sizin en değerliniz, en çok takvalı olanınızdır." 
 
Bir Arap, Arap olmayana ancak takvayla üstün olabilir (başka hiçbir şeyle değil). Acaba tebliğ ettim mi?... 
"Evet" dediler. Resulullah: "O halde hazır bulunanlar, (dediklerimi) burada bulunmayanlara iletsinler." buyurdu.
 
Ey insanlar, Allah mirasta, her mirasçının hissesini belirlemiştir. Hiçbir kimsenin, mirasın üçte birinden fazla olan vasiyeti geçerli değildir. Çocuk kadının şer’î kocasına aittir. Zina edenin hakkı ise taştır. (Recm haddini hak etmiştir.) Babasından başkasına ait olduğunu iddia eden ve kendisini başka bir efendinin kölesi olarak tanıtan, Allah’ın, meleklerin ve bütün halkın lanetine uğrar. Allah-u Teâla onların ne tövbelerini kabul eder, ne de fidyelerini. Allah’ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerinize olsun.
 
 
Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
16-10-2012 11:02 - 1313 Okunma
Kasım Alcan yazarın diğer yazıları [ Tümü ]
Hiç olmazsa dünyanızda özgür kişiler olun 11-06-2014 tarihinde eklendi
Özgür İslami Medya 02-06-2014 tarihinde eklendi
Küfre hizmet eden, Kutsal Cihad 06-05-2014 tarihinde eklendi
İmam Hasan Askeri'nin (as) Mektubu 09-01-2014 tarihinde eklendi
Selam olsun Şah-ı Şehidan İmam Hüseyin'e (as) 04-11-2013 tarihinde eklendi
BOP'un bize karşı açtığı bu savaş "Bizim Savaşımızdır" 09-09-2013 tarihinde eklendi
Kardavi ve Türkiye'de Vahabi Tehlikesi 04-09-2013 tarihinde eklendi
Sırtını zalimlere dayayıp demokrasi çağrısı yapanlar 14-08-2013 tarihinde eklendi
İslam 'cı' lar size ne oldu? 30-05-2013 tarihinde eklendi
Seni yakacağız mesajı!! 02-05-2013 tarihinde eklendi
Caferider Web TV
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar Tümü
Av. Sinan Kılıç
Emperyalizmin Dini/Mezhebi Yoktur
Mehdi AKSU
İRAN’DA SÜNNİLER!
İbrahim ŞEREN
Üstad! Gözlerimiz Hep Sizi Arayacak
Şirali Bayat
GADİR-İ HUM OLAYININ TANITIMI VE ARAŞTIRMASI KİTABI
Hamit Turan
ŞÎR-İ FIZZA
Kasım Alcan
Hiç olmazsa dünyanızda özgür kişiler olun
Celal Özer
Aşık ve Dünya Sevgisi
Abdullah Turan
İmam Mehdi'nin Dünyaya Geldiğini İtiraf Eden Ehl-i Sünnet Âlimleri
Seyyid Ahmedi Safi
Tüm Müslümanları ilgilendiren önemli sorun
Musa Ayaztekin
Muta Nikahı Nedir, Ne Değildir?
Orhan Kiverlioğlu
Biz büyük devlet iken
Çayan Uludağ
Mekteb-i Kerbela
Namık Kemal Zeybek
Osmanlı'da Alevi Katliamı
Hüseyin Çaça
Kerbela Hadisesi-1-
18-01-2019 | Ana Sayfa | Ana Sayfam Yap | Sitenize Ekleyin | Künye | Foto Galeri | Video Galeri | Yazarlar | İletişim | RSS
CaferiDer ® 2012  
Sitede bulunun içerikler ve analizler kaynak gösterilerek alıntılanabilir Tasarım & Yazılım : Network Yazılım