Ana Sayfa İç Gündem Ülke Gündemi Dünya Gündemi Kütüphane Etkinlik Kültür -Sanat- Bilim Haber - Analiz Caferider
Takrib Düşüncesi
Caferider Yönetim Kurulu
Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
25-06-2012 12:26 - 722 Okunma

 

Önsöz
﴿...وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ...﴾
"…Ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gü-cünüz, devletiniz elden gider…" 
Takrib Düşüncesi
Bilhassa Birinci Dünya Harbi'nden sonra İslâm ülkeleri ya-bancıların istilâsına uğrayıp sömürge hâline gelince her iki camianın düşünürleri kurtuluş yolları aramışlar ve bunun ilk şartının "İslâm Birliği"nin gerçekleşmesi olduğunda görüş birliğine varmışlardır. Aynı maksatla on dokuzuncu asrın sonlarında Cemâleddin Afgânî'nin sarf ettiği çabalar 1940'larda yeniden canlandırılmış, İslâm birliğine bir kapı, bir yol olmak üzere mezhepler ve mensupları arasında bir yakınlaşma sağlama çalışmalarına girişilmiştir. 
Bu hareket ve çalışmaları yürütenler ve destekleyenler arasında Kum'da ikamet eden taklit mercii Muhammed Hüseyin Burûcerdî, Necefli merci' Muhammed Hüseyin Kâşifi'l-ğıtâ, Lübnanlı merci' Seyyid Şerefuddîn, Ezher Şeyhi Abdulmecîd Selîm ve önemli öğrencileri, Müslüman Kardeşlerin lideri Hasan el-Bennâ gibi zevât bulunuyordu. Bu gayretlerin sonucu 1947 yılında Kahire'de "Dâru't-Takrîb Beyne'l-Mezâhib"in kurulması olmuş, ancak milletlerarası siyaseti ters istikametlere zorladığı için bu gayretler istenen sonuçlara ulaşamamıştır.
İran devriminden sonra orada bu faaliyetler yeniden başlamış ve güzel sonuçlar alarak devam etmektedir. Ayetullah İmam Humeyni bu süreçte "Şiî-Sünnî ihtilafı çıkaran Amerikan uşağıdır" sözleriyle bu yakınlaşmanın temelini yeniden atmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti'nde yeniden kurumsallaşan "İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Konseyi" Takrib kurumu, Ayetullah Muhammed Ali Tashirî'nin büyük çabalarıyla olumlu ve önemli mesafeler kat etmiştir. Ülkemizde ise bu düşüncenin fikir babalığını Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz'ün yaptığı Uluslar arası vahdet sempozyumu büyük ilgi görmüş ve 16 ülkeden ve ülkemizden Van'dan Çanakkale'ye kadar ilahiyat fakültelerinden dekan düzeyinde bir katılımla gerçekleştirilmiştir. 
İstanbul'da gerçekleştirilen Sempozyumda birçok önemli me-sele müzakere edilmiş, Müslüman gruplar arasında diyalogun gerekliliği vurgulanmış, gruplar arası tekfir (İslam'dan dışlama) problemi üzerinde durulmuş ve işbirliğinin önündeki engellerin teşhis ve tedavisi konuşulmuştur.
Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER)'in kutlu doğum ve vahdet haftası münasebetiyle düzenlediği "Fikirde Uzlaşı, Eylemde Birlik" konulu uluslararası sempozyum 14–15 Nisan tarihlerinde yapılmış ve adı geçen sempozyumda sunulan tebliğler ve açılış konuşmaları Arapça ve Türkçe olarak kitap haline getirilmiştir.
"Ülkemizde ve bölgemizde, kültürel zenginliğimiz olan etnik ve içtihadi farklılıklar, özellikle son zamanlarda dış kaynaklı tefrika ve fitne odaklarınca, düşmanlık aracı olarak kullanılmaktadır. Söz konusu çevrelerin amaçları barış ve huzuru bozup, çatışma çıkararak bölgenin zenginliklerini sömürmek ve bölge halklarını yoksulluk ve esarete mahkûm etmektir.
Böyle bir zamanda, bölgemizdeki sorumluluk hisseden her özel ve tüzel şahsiyetin, bölgeyi felakete sürükleyecek bu meşum oyunlar karşısında duyarsız kalmaması gerektiğine inanan Caferider, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz'ün katkılarıyla, 16 ülkeden yüksek seviyeli katılımcıların iştirak ettiği bu sempozyumla, son derece isabetli bir ilke imza atmıştır. 
Sempozyumda alınan kararların güncelliğini koruması ve bu konferansların her yıl düzenli olarak yapılması konusunda Caferider çalışmalarını sürdürmektedir.
Derneğimiz, amacına uygun olarak gerçekleştirdiği bu tarihi sempozyumun kitaplaştırılarak kamuoyunun ve araştırmacıların istifadesine sunmanın mutluluğunu yaşamaktadır.
Bu vesile ile bu sempozyumda tebliğ sunan ilim adamlarına, müzakerecilere ve iştirak edenlere, bu hizmetlerin gerçekleşti-rilmesinde derneğimize maddi ve manevi desteklerini esirgeme-yen iş adamlarımıza ve dernek çalışanlarına şükran ve takdirle-rimizi sunmaktan şeref duymaktayız.
Bu meyanda okuyucuların bu eser hakkında yapacakları tenkit ve tavsiyelerden faydalanacağımızı bildirir, saygılar sunarız.
Caferider Yönetim Kurulu
Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
25-06-2012 12:26 - 722 Okunma
Caferider Web TV
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar Tümü
Mehdi AKSU
DİRENİŞİN ADI FİLİSTİN!
İbrahim ŞEREN
Üstad! Gözlerimiz Hep Sizi Arayacak
Av. Sinan Kılıç
Doğru’dan Yanlış çıkarmamak gerek…
Şirali Bayat
GADİR-İ HUM OLAYININ TANITIMI VE ARAŞTIRMASI KİTABI
Hamit Turan
ŞÎR-İ FIZZA
Kasım Alcan
Hiç olmazsa dünyanızda özgür kişiler olun
Celal Özer
Aşık ve Dünya Sevgisi
Abdullah Turan
İmam Mehdi'nin Dünyaya Geldiğini İtiraf Eden Ehl-i Sünnet Âlimleri
Musa Ayaztekin
Muta Nikahı Nedir, Ne Değildir?
Seyyid Ahmedi Safi
Tüm Müslümanları ilgilendiren önemli sorun
Hüseyin Çaça
Kerbela Hadisesi-1-
Çayan Uludağ
Mekteb-i Kerbela
Namık Kemal Zeybek
Osmanlı'da Alevi Katliamı
10-12-2018 | Ana Sayfa | Ana Sayfam Yap | Sitenize Ekleyin | Künye | Foto Galeri | Video Galeri | Yazarlar | İletişim | RSS
CaferiDer ® 2012  
Sitede bulunun içerikler ve analizler kaynak gösterilerek alıntılanabilir Tasarım & Yazılım : Network Yazılım