24-11-2014 tarihinde eklendi
Tekfirciler mezhepler arası ihtilafları körüklüyor
Hizbullah özel temsilcisinden mesajlar

  Lübnan İslami Direniş Hareketi Hizbullah’ın özel temsilcisi olarak İran’da düzenlenen “İslam Ulemaları Açısından Radikal ve Tekfirci Akımlar Kongresi”ne katılan Allame Seyyid İbrahim Eminu’s Seyyid, konferansta yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: “Tekfirciler dünyadaki tüm Müslümanları hedef almak istiyorlar, bütün ulema, düşünür, bilim adamı, taklit merci ve İslam merkezlerinin aydınlatma görevi bulunmaktadır.”

 Lübnan İslami Direniş Hareketi Hizbullah’ın özel temsilcisi olarak İran’ın Kum kentinde Ayetullah uzma Mekarim Şirazi ve Ayetullah uzma Cafer Subhani tarafından düzenlenen “İslam Ulemaları Açısından Radikal ve Tekfirci Akımlar Kongresi”ne katılan Allame Seyyid İbrahim Eminu’s Seyyid, önemli açıklamalarda bulundu.

Allame İbrahim Emin’in yaptığı konuşmanın Türkçe metni:

“Öncelikle bana bu konferansa katılma tevfikini veren Allah’a şükranlarımı sunar ve Ayetullah Mekarim Şirazi, Ayetullah Cafer Subhani ve sizlere bu organizasyonu gerçekleştirdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu konferans, İslam’ın Müslümanların omuzuna yüklediği bir misyon ve aynı zamanda İslam’ı koruma amaçlıdır. Bu konferans, tekfirci ve radikallerin ortaya çıktığı böyle bir dönemde düzenlenmektedir.

Bu akımın tehlikelerini özet olarak sizlere aktarmak istiyorum.

IŞİD, İslam’ı kötü göstermek için gayret etmektedir. Biliniz ki onların günümüzdeki çabası gerçek İslam’ın örtülerek tarihi İslam’ın rolünün yeniden ihya edilmesidir.

Bizler bilmeliyiz ki tekfircileri yönetenlerin çabası, Müslümanlar arasında bulunan ortak noktaların yok edilmesi, müşterek noktaların değersizleştirilmesi ve gün be gün Şia ve Sünni ihtilaflarının şiddetlendirilmesidir. Bu şekilde çeşitli sahnelerde muhalifleri öldürdükleri gerekçesini dile getirmektedirler.

Dolayısıyla bu konferansın bu açıdan önemli olduğunu bilmeliyiz ki tekfirci grupların ana mahiyetini ifşa etmekte ve Hz. Peygamber tarafından kılavuzluk edilen hareketi beyan etmektedir.

İslam ümmetinin değerli amaçları vardır. Oysa onlar (tekfirciler) Müslümanların arasındaki güç ve birlikteliği zayıflatmaya çalışmaktadırlar. Onlar İslam düşmanlarının yardımlarıyla Müslümanların hakiki hareketlerinin önüne batıl bir çizgi çekmek istemektedirler. İşte bu İslam dünyası için büyük bir tehlikedir.

Tekfirciler, İran İslam Cumhuriyeti, Filistin ve Lübnan İslami Direnişine karşı komplolar düzenlemektedirler. Hâlbuki onlar uluslararası terörizmi yayma amacındadırlar. Hedefleri İslam ve Arap ülkelerini karşılarına almaktır.

Bu akımlara karşı mücadelede İslami düşünce ve esaslı tefekkür gereklidir. Onlar dünyadaki tüm Müslümanları hedef almıştır. Tüm âlimlerin, taklit mercilerin, düşünürlerin, bilim adamlarının ve İslami merkezlerin bu alanda aydınlatma görevi bulunmaktadır.

Bizler Ayetullah Mekarim Şirazi’nin buyruklarını destekliyor ve aynı şekilde bu konferansın benzerlerinin başka ülkelerde de düzenlenmesini uygun görüyoruz.

Bizler İslami grupların vahdetini destekliyoruz. Bu konferans yoluyla açık bir vahdetin oluşmasını ümit ediyoruz. Ayrıca İslam ve Müslümanların kutsalları ve namusuna karşı girişimlerin haram ve batıl olduğuna vurgu yapıyor ve onların karşısında duracağımızı ilan etmek istiyoruz.

http://www.caferider.com.tr/tekfirciler-mezhepler-arasi--ihtilaflari-korukluyor_h13137.html