Ana Sayfa İç Gündem Ülke Gündemi Dünya Gündemi Kütüphane Etkinlik Kültür -Sanat- Bilim Haber - Analiz Caferider
İmam Mehdi (as)'ın doğum günü kutlandı
Kutlama programına binlerce kişi katıldı
Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
13-06-2014 18:35 - 1844 Okunma

 Yeryüzünü hak, adalet, eşitlik ve insafla dolduracak olan Ehli Beyt imamlarının sonuncusu Hz. Mehdi’nin (af) 1180. Doğum yıldönümü anısına Caferider’in düzenlediği anma ve kutlama töreni büyük coşkuya sahne oldu.

Halkalı Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen törene: CABİR başkanı  H. Ş. Hasan Karabulut, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Cem Vakfı Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanı Celal Özeri temsilen Abdullah Mansur Doğan dede, Dost ve Kardeş ülke İran İslam Cumhuriyetinden Ayetullah Nasır Mekarim Şirazi’nin oğlu H. İ. Muhyiddin Mekarim, Ayetullah Mekarim Şirazi’yi temsilen H.İ. Muhammed Rıza Hamidi, Uluslar arası El Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilcisi  Dr. Resul Abudullahi, inanç önderlerimiz, Ehli Beyt Meddahı Şehruz Habibi Erdebili, Sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.  

Kutlama töreni Ehli Beyt Meddahı Şehruz Habibi’nin Kur’anı Kerim okumasıyla başladı.

Törenin açılışında konuşan Caferider Başkanı Av. Sinan Kılıç: “İbâdetin en üstünü, darlıktan kurtuluşa, ferahlığa çıkışı beklemektir ve Allah’ın kudretiyle, lûtfuyla kurtulmayı, ferahlığa kavuşmayı bekleyiş ibâdettir”

Gerçekten de îman ve inanç ehli; “Hz.İmâm Muhammed Mehdî’nin zuhûruyla genişliğe feraha çıkmayı, îman ve İslâm’ın bütün dünyaya hakim olmasını bekler; îmanlarında şüphe ehli olanlar ise, ümitsizliğe eleme düşer, inkâra yönelirler.”
Ahır zamanda zuhur edip,  zulüm ve haksızlıkla dolmuş olan yeryüzünden,
her türlü zulüm ve haksızlığı kökünden kazıyarak onu baştanbaşa adalet ve eşitlikle dolduracağı inancı,  asr-ı saadetten itibaren, Müslümanlar arasında yaygın olan köklü bir inançtır.
Ancak bu İslami akide,  ahir zamanda dünyaya gelmesi beklenen belirsiz bir kurtarıcıya inanmak demek değildir.
mehdeviyet , üzerinde hiç şüphe olmayan Kur’an-i bir hakikattir.
Yüce Allah, Enbya Suresinin 105. Ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. “Andolsun ki biz, Tevrat’tan sonra Zebur’da da yazdık: Şüphe yok ki yeryüzü, sâlih kullarıma mîras kalır.”
Yine Kasas Suresinin 5. âyet-i kerimesinde Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Biz yeryüzünde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları yeryüzüne varisler kılmak istiyoruz.”   
Tevbe Suresinin 32. Âyetinde ise Yüce Allah: “Onlar ağızlarıyla Allah’ın nûrunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nûrunu tamamlayacaktır.” Buyurmaktadır.    
Asıl mesele, bizim O’nu nasıl beklediğimizdir?
“Onlara de ki: Gayb, ancak Allah’a mahsustur. Bekleyiniz, işte ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.” (Yunus 20. âyet).
Evet, Mehdi haktır ve o gelecektir…” diye konuştu.Törene mesaj gönderen Mukaddes Kum ilim havzasının büyük taklit mercilerinden Ayetullah Nasır Mekarim Şirazi’nin mesajını Almanya İmam Ali Camii imamı H.Ş. Muhammed Mücahidi okudu:

Ayetullah Şirazi mesajında şunları söyledi:  Müslümanların birlik ve vahdeti Kur’an’ın bir emridir. İslam dünyasının içinde bulunduğu buhrandan, İslam düşmanlarının nasıl bir zevk ve keyif aldığını görmekteyiz. Acaba el ele verip birlik ve vahdet içinde olmanın vakti gelmedi mi?  Tekfircilerin yarattığı korkunç vahşet ve katliamların rahmet, barış ve esenlik dini İslam’ı baskıcı, kan dökücü bir görünüme sokması, İslam’ın imajını yok etmesi, insanları bu dinden nefret ettirmesine yöneliktir. Suriye’de, Irak’ta, Bahreyn’de, Mısır, Afganistan ve Pakistan’da ve diğer İslam coğrafyalarında Müslüman kanı akmaktadır. Bu tehlike karşısında bu güruhun bir azınlık olduğunu ve İslam ve insanlığın bu cani örgütlere karşı birlik içinde olması gerektiğini haykırmak durumdayız.”

Tören Ehli Beyt Meddahı Şehruz Habibi Erdebili’nin okuduğu methiyeler salonun eşlik etmesiyle tam bir coşkuya dönüştü.  

Kutlama töreninde konuşan Cabir Başkanı Hasan Karabulut şunları söyledi:  1180 yıldır bu hak bu aleme gelmiştir. Bu hak bu alemde batılı bertaraf edecektir. Mehdilik inancı özünde tüm insanlığın ortak inancıdır. Semavi kitaplara inananların tamamı sonunda bu alemin bir kurtarıcının eliyle kurtulacağını beyan edip inanmıştır. Bu inanç sadece Şia’nın mezhebi bir konu olarak ortaya attığı bir konu değildir. Bu konu İslam ümmetinin ittifak ettiği bir konudur.  Bizler İslam toplumu olarak İslam coğrafyasında yaşan, kan ve gözyaşına boğan gurupların ortaya çıkmasının altında yatan sebep Mehdeviyet konusundan uzak kalması olmuştur. Ehli Beyt’ten uzak kalması sonucunda olmuştur.  İslam coğrafyasını kan ve gözyaşına boğan, El- Kaide’si,İŞİD’i, Nusra’sı, PKK’sı hangisi olursa olsun bunların temelinde Ehli Beyt yoktur. Ehli Beyt anlayışı, sevgiyi, kardeşliği, paylaşmayı bir barış içinde yaşamayı öğütlemiştir. Allah Hz. Mehdi’nin zuhuruyla insanlığı huzura kavuştursun.”diye konuştu.

Konuşmanın ardından Ehli Beyt Zakiri Aliekber Gül okuduğu değişlerle törene katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

Törene telekonferans yoluyla katılan Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz konuşmasına Irak’ta gelişen olaylara değinerek başladı. Özgündüz, Irak’ta vuku bulan tecavüzkâr cani İŞİD hareketinin, ordaki diplomatlarımızı esir etmesi ve de orada terörist eylemlerde bulunmasını da kınıyorum. Umarım ki hem ülkemiz hem bölge ülkeleri hem Irak hükümeti biran önce, bölgemiz için Irak için ve ülkemiz için felaket olabilecek bu meşum grubun eylemini sonlandırsın ve bütün İslam ülkeleriyle birlikte Irak’ta birliğini dirliğini ve toprak bütünlüğünü korusun. Çünkü oradaki bölünme bütün bölgeye sirayet eder. Bu da Müslümanların zaafa uğramasına sebep olur Allah korusun. Bu noktada ülkemizin daha müteyakkız ve daha şuurlu haraket edeceğinden eminiz. Hükümetimiz ve parlamenterlerimizin bunu  milli bir mesele olarak ele almasını ben memnuniyet verici olarak görüyorum. İnşaallah en yakın zamanda bu meşum terör örgütü bertaraf olur ve diplomatlarımız sağ salim ülkemize döner.” Diyen Özgündüz Mehdilik konusunda binin üzerinde hadis olduğunu, bunun 400’den fazlası sahih hadis olan, mana itibariyle mütevatir olan Mehdeviyet konusu İslami kaynaklara vakıf olan, alim olan herkesçe yakin derecesinde bilinen bir gerçek olduğunu ve bu konunun bir tartışma konusu olmaması gerektiğini söyledi. Bu konu ümmetin ittifak ettiği bir konudur. Ayrıca on iki imam hadisi hem Buhari’de , hem Müslim’de, hem Müsned-i Ahmed’de, hem de Ehli Sünnetin sahih kaynaklarında mevcuttur. Peygamberimiz bize 12 imam, emir müjdelemiştir ve bunun on ikincisi imam Mehdidir.” Dedi.

Ayetullah Mekarim Şirazi’yi temsilen törene katılan  H.İ. Muhammed Rıza Hamidi ise Hz. Mehdi (as)’yar ve yaverlerine yönelik beş özelliği olacaktır. Bunlardan birincisi onlar İslam’ı bilen ve tebliğ edenler olacak. Başkaları İslam’ı tanıtamayacak. Günümüzde tekfircilerin tebliğ ettiği İslam’ı değil. Bunun önüne geçecekler. İkincisi bidatlerle mücadele edecekler. Üçüncüsü mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olacaklar. Dördüncü ve beşinci olarak iyiliği emredip, kötülükten sakındıracaklar. Evet bizler Hz.Mehdi’nin yar-u yaverlerinden olmak istiyorsak bu beş özelliği kendi hayatımızda uygulamanın gayreti içinde olmalıyız.” Diye konuştu.  

Uluslar arası El Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilcisi H.Dr. Resul Abdullahi de yaptığı konuşmada “ Hz. İmam Mehdi gerçeği yeni bir konu değildir. Hz. Mehdi’nin yar-u yaverlerinde olan özelliklerden birisi şudur: Onlar Allah’ı severler, Allah’ta onları sever. İkincisi onlar müminlere karşı mütevazı, düşman karşısında kararlı olurlar. Geri kaçmazlar. Dördüncü özellik Allah yolunda cihat ederler, beşincisi ise onlar kınayanların kınamasından korkmazlar diyen Abdullahi bizim asıl görevimiz Hz. Mehdi’yi iyi tanımak ve onun razı olduğu insanlar olmaktır diye konuştu.

Tören Cabir âlimlerinden H.Ş. Şirali Bayat’ın okuduğu İmam-ı Zaman duası ve ardından Ehli Beyt Meddahı Şehruz Habibi Erdebili’nin methiyeleriyle devam etti.

Törenin sonunda sponsorların katkılarıyla 19 kişiyi kutsal Meşhed kentine ve 1 kişiye de Kerbela ziyareti çekilişiyle son buldu.

Törene Mesaj Gönderenler:


TBMM Başkanı Cemil Çiçek Caferider’e gönderdiği mesajında şunları söyledi: “Caferi kardeşlerimizin engin inanç dünyasında ulvi bir makama sahip olan İmam Mehdi’nin doğumunun 1180. yılını kutluyorum. Berat kandiline tevafuk eden bu günde yapılacak duaların İslam dünyasının içinde bulunduğu buhrandan çıkışına vesile olmasını diliyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum.” Dedi.

Cem Vakfı Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı olarak, başta Türkiye Ceferileri Lideri Sayın Selahattin ÖZGÜNDÜZ olmak üzere, davette bulunan Caferider Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sinan KILIÇ ve tüm ekibine, Cem Vakfı Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. İzzettin DOĞAN Hocamızın ve Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde çalışan İnanç Önderlerimizin selamlarını iletir aşkı niyazlarımı sunarım.

Davet etmiş olduğunuz İmam Mehdi (a.s) Efendimizin Mübarek Doğumu etkinliğine, şube ziyaretlerinin yoğunluğu nedeniyle katılamayacağımı bildirmekten üzüntü duyuyorum.
Cem Vakfı Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığınca Ehlibeyt Aşkıyla düzenlediğiniz bütün etkinlikleri canı gönülden kutluyor, bu anlamda sizleri desteklediğimizi bilmenizi istiyoruz. Bu tür etkinliklerinizde başarılar diler Saygılarımı sunarım...

Törene: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.Mehmet Görmez, CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya, Ak Parti İl Başkanı Aziz Babuşcu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş birer kutlama mesajı gönderdi.

Paylaşım :
Mail Yazdır Yorum Yaz 0 Yorum
13-06-2014 18:35 - 1844 Okunma
Caferider Web TV
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar Tümü
Mehdi AKSU
DİRENİŞİN ADI FİLİSTİN!
İbrahim ŞEREN
Üstad! Gözlerimiz Hep Sizi Arayacak
Av. Sinan Kılıç
Doğru’dan Yanlış çıkarmamak gerek…
Şirali Bayat
GADİR-İ HUM OLAYININ TANITIMI VE ARAŞTIRMASI KİTABI
Hamit Turan
ŞÎR-İ FIZZA
Kasım Alcan
Hiç olmazsa dünyanızda özgür kişiler olun
Celal Özer
Aşık ve Dünya Sevgisi
Abdullah Turan
İmam Mehdi'nin Dünyaya Geldiğini İtiraf Eden Ehl-i Sünnet Âlimleri
Musa Ayaztekin
Muta Nikahı Nedir, Ne Değildir?
Seyyid Ahmedi Safi
Tüm Müslümanları ilgilendiren önemli sorun
Hüseyin Çaça
Kerbela Hadisesi-1-
Çayan Uludağ
Mekteb-i Kerbela
Namık Kemal Zeybek
Osmanlı'da Alevi Katliamı
19-10-2018 | Ana Sayfa | Ana Sayfam Yap | Sitenize Ekleyin | Künye | Foto Galeri | Video Galeri | Yazarlar | İletişim | RSS
CaferiDer ® 2012  
Sitede bulunun içerikler ve analizler kaynak gösterilerek alıntılanabilir Tasarım & Yazılım : Network Yazılım